Onze diensten

Behandelmethodes op maat

Wij bieden de volgende diensten aan

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie wordt er gekeken naar het gezin als ‘het systeem’. Zo kan zichtbaar worden hoe dit invloed heeft gehad op een individu en waar dit voor eventuele emotionele bagage heeft gezorgd.

Niet alleen worden belemmerende gedragspatronen zichtbaar, ook kwaliteiten waar cliënten zich vaak niet bewust van zijn komen naar voren. Aan de hand van therapie kan de bagage worden weggewerkt en kan er samen worden gekeken naar hoe de kwaliteiten beter naar voren kunnen worden gehaald en hoe u uw kracht hier beter uit kan halen.

Systeemtherapie breng naar voren hoe essentieel de jeugd is voor de ontwikkeling van het huidige zelf en het onderdrukken van het ware zelf. Cliënten die zich bijvoorbeeld vaak leeg of somber voelen, die zich doelloos of nutteloos voelen, constant leven in schuldgevoel of woede zullen veel baat hebben aan deze therapievorm. Wij kunnen samen met u op zoek gaan naar het fundament van wie u echt bent, dit is de fundamentele stap die gezet wordt om in het heden de stabiele, voldane persoon te zijn die u wilt zijn.

Systeemtherapie is een breed begrip en omvat vele vormen van therapie. Dit wordt in onze praktijk momenteel alleen individueel gedaan.

Psychoanalytische behandeling

De psychoanalytische behandeling is de meest ‘diepgaande’ vorm van therapie. Hierbij wordt dieper gekeken in het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn omvat wel 90% van onze hersens.

Logisch dus dat dit een krachtig onderdeel van ons is dat veel invloed op ons heeft. Psycho-analyticus Alice Miller beschreef alles wat ons overkwam als informatie dat ergens in ons lichaam opgeslagen is. Deze informatie heeft invloed op zowel onze lichaam als geest en zit grotendeels in het onderbewustzijn.

Grote kans dus dat deze informatie de oorzaak kan zijn van bijvoorbeeld depressie, angst en lichamelijke klachten waar maar geen diagnose voor wordt gevonden. Dingen uit het onderbewustzijn ‘lekken’ naar het bewustzijn, bijvoorbeeld door vaak terugkerende dromen of simpelweg de manier dat u naar bepaalde zaken in de buitenwereld kijkt. Tijdens deze behandeling kunnen de negatieve invloeden van gebeurtenissen, opvoeding of levensomstandigheden achterhaald en weggewerkt worden. Tijdens de behandeling wordt u ook verrijkt met psycho-educatie, dit houdt in dat u tijdens het proces ook geleerd wordt hoe het onderbewustzijn werkt zodat u niet alleen voor uzelf het positiever eruit kan halen maar ook voor uw naasten.

Om het verhaal te verduidelijken, de hersens bestaan uit deze onderdelen:

Het bewustzijn: dit is het gedeelte van onze hersens dat wij bewust waarnemen. Alles je bewust ziet, voelt, ruikt of hoort.

De filter: al deze informatie wordt gefilterd, zo wordt geselecteerd wat doorgaat naar je bewustzijn en wat in het onderbewustzijn wordt opgeslagen.

Het onderbewustzijn: Dit kun je omschrijven als het magazijn van wie we zijn. Hierin worden alle herinneringen, ervaring, gevoelens, vaardigheden, etc. opgeslagen. Soms zitten deze zo diep dat die niet (zonder begeleiding) teruggehaald kunnen worden. Toch hebben deze dingen wel invloed op onze fysieke en mentale gesteldheid.

Het onderbewustzijn wordt daarom ook vaak geïllustreerd door middel van een ijsberg. Men ziet slechts 10% van de ijsberg en de overige 90% zit verborgen onder het water. Toch is deze 90% het fundament van de ijsberg.

Daarbij wordt natuurlijk ook de ademhaling, hartslag, etc geregeld. Maar dat nu even terzijde.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een Evidence Based Practice. Dit betekend dat uit zowel onderzoek als praktijk keer op keer is bewezen dat het een zeer succesvolle methode is.

Bij CGT wordt de cliënt aan geleerd anders te denken en nieuw gedrag te ontwikkelen. Tijdens CGT wordt er gewerkt met gedachtenpatronen en gevolgen die deze hebben op onze gevoelens en gedrag. Een voorbeeld van een veelvoorkomende gedachtenpatroon is interpreteren.

 

De oplossingsgerichte benadering (OGB) is ook een vorm van CGT. Hierbij wordt er in de therapie in oplossingen gedacht in plaats van in problemen. Dit veranderd ook de denkwijze van de cliënt positief.

Empowerment

De kunst van empowerment is het vinden van de krachten van de cliënt en deze hier zelfbewust van te maken. Bij empowerment draait het om het versterken van de krachten van de cliënt. 

Tijdens de begeleidende gesprekken en coaching stimuleren en leggen wij de focus op de innerlijke krachten die de cliënt heeft. De cliënt leert het hef in handen te nemen en te streven naar zelfactualisatie. Gaandeweg ontwikkelt de cliënt een oplossende denkvermogen om zijn regie over zijn leven terug te vinden.

 

Na de interventie zult u zich sterker, krachtiger, zelfverzekerder en weerbaar voelen. Om positieve veranderingen tot stand te brengen, moet er vertrouwen zijn in het eigen kunnen. De cliënt moet overtuigd zijn van het feit dat zijn inzet daadwerkelijk een verschil kan maken. Empowerment is een samenwerkingsproces tussen de cliënt en social worker als gelijke partners. Het proces is energiek, interactief en dynamisch.

Empowerment is bewustwording en actie!

Geestelijke verzorging

De moslim bekijkt problemen anders. Hem is geleerd dat het goede in beproevingen zit en dat niets gebeurd behalve met de Wil van de Schepper. Dit is gedaan met Wijsheid en dit zorgt voor rust en vertrouwen.

Wanneer al-imaan (het geloof) goed zit, zal de zelfredzaamheid vergroot worden.

Tijdens uw zoektocht naar zingeving en levensbeschouwing is de geestelijke verzorger uw gids. Middels inspirerende interventie gesprekken wordt er gewerkt aan stabilisering uw probleem. Gevoelige onderwerpen worden aangekaart, aangepakt en verlicht.

Onze geestelijke verzorgers werken op basis van de koran en soennah naar het begrip van de vrome voorgangers. Geschoold, getraind en klaargestoomd om u bij te staan bij het vinden van spirituele rust.

Jongerenbegeleiding

Natuurlijk verschilt de behandelmethode per persoon.

De cliënt is uiteindelijk degene die ons leert welke methode het best bij hem past en op welke manier wij het best begeleiding kunnen bieden. Neem daarom gerust contact met ons op voor een advies op maat.

Altaïr Begeleiding wordt erg gewaardeerd door onze laagdrempelige en frisse werkwijze. Dit wordt ook door andere zorginstellingen erkent. Heeft u behoefte aan een kwaliteitsinjectie of hebben uw cliënten behoeften aan psychologische hulp? Neem dan contact met ons op.

pexels-jaime-reimer-2679814

Hoe bieden wij dat

  1. Hulp bij het creëren van verdieping m.b.t. tot psychologische hulp, counseling etc.
  2. Begeleiding van cliënt door een specialist uit team Altaïr
  3. Helpen begeleidingsproces te verbeteren bijvoorbeeld: multimethodisch, doelgerichter, diepgaander
  4. Hulp bij diversiteit
  5. Bijwonen of organiseren van een intervisiebijeenkomst

Prijsopgave na overleg, gratis vrijblijvende intake, stuur uw verzoek naar info@altairbegeleiding.nl en laat uw nummer achter

pexels-jack-krzysik-6611628

Bezoek ons

  In samenwerking met