Wie zijn wij?

Altaïr Begeleiding is in het leven geroepen door professionals met een duidelijke missie: mensen begeleiden naar zelfactualisatie (het ontwikkelen en gewaarworden van het beste zelf). Ons team bestaat momenteel uit (toegepast) psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Dit zijn frisse, diverse en gedreven professionals.

Zuid Holland, Rotterdam is sinds velen jaren een smeltkroes van etnische minderheden. In een multiculturele samenleving wordt van de social workers verwacht dat ze adequaat omgaan met (super)diversiteit.

Het inlevingsvermogen van de social worker is nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag. Belangrijk is het herkennen en erkennen van de verschillende achtergronden, religies, culturen, normen en waarden. De social worker is een bruggenbouwer, wat inhoudt dat hij zich bezighoudt met het samenbrengen van mensen en groepen.

Vanwege onze verschillende achtergronden, ontwikkelingsgeschiedenissen en diversiteit kunnen wij hulp aanbieden die aansluit op elke cliënt. Wij hebben zowel vrouwelijke als mannelijke hulpverleners.


De oprichters van Altairbegeleiding

IBRAHIM ALVES

Mijn interesse heeft altijd gezeten in het begrijpen van mensen en hun gevoelens. Ik pakte verschillende studies op om dichter bij het begrippen te komen zoals mensen, gedrag, emoties, zingeving en religie. Sinds jongs af aan streef ik er naar om mijn begrip in hulp om te zetten. 


In het verleden hebben andere zorginstellingen mij de kans geboden veel ervaring op te doen. Na jaren bij hen te hebben geleerd, heb ik mijn vleugels uitgeslagen om nieuwe manieren van hulpverlenen te leren. 


De afgelopen jaren hebben wij in Altaïr Begeleiding veel kunnen doen en bereiken met elkaar. Ons doel blijft streven naar het verbeteren van onszelf en anderen om ons heen. Wij raken nooit uitgeleerd en zijn nooit klaar met ontwikkelen.

NORA EL AZZOUZI

Zolang ik me kan herinneren ben ik een echte leergier geweest. Op mijn 12e kwam ik voor het eerst in aanraking met psychologie nadat ik er een boek over las. Dit werd meteen mijn grote liefde, met veel plezier heb ik mij al meer dan 10 jaar intensief verdiept in verschillende ideeën, methoden, technieken binnen de psychologie. 


Op mijn 21e studeerde ik af als Toegepast psycholoog en heb daarna een instroomjaar Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden gedaan. Daarnaast ben ik gespecialiseerd (2016) in begeleiding en counseling van hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen. 

Altaïr Begeleiding is het gevolg van de samenkomst van mijn grootste passies: psychologie en liefdevol ondernemen. Ons doel is de mensen helpen de persoon te zijn die ze graag willen zijn. Een kijkje nemen in mijn denkwijze? Lees meer op https://nora-aurora.com/blogs/

WAAROM KIEZEN VOOR ALTAIRBEGELEIDING?

Jongerenbegeleiding
Volwassenenbegeleiding

Voor kinderen en jongeren die hulp behoeven betreft bijvoorbeeld gedragsproblematiek, autisme, adhd, etc., bieden wij een frisse begeleiding die op individueel niveau aansluit. Dit kan bijvoorbeeld doordat een van onze hulpverleners meeloopt bij activiteiten zoals voetballen of zwemmen. Tijdens deze bezigheden wordt het hulpverleningsplan op spelenderwijs uitgevoerd. Ook zijn er regelmatige gesprekken met de psycholoog die gericht zijn op stabiliseren van het denken en verbeteren van het welbevinden. 


Problemen bij jeugd ontstaan vaak door problemen of gevoelens die ze niet onder woorden kunnen brengen en zijzelf (en anderen) daardoor niet begrijpen. Daarom is het belangrijk om een vertrouwensband te ontwikkelen met het kind.

Of u nu last hebt van schizofrenie, traumatische ervaringen of psychische stoornissen, we kunnen u met onze volwassen begeleiding helpen bij elk soort klacht. Zelfs als u met uzelf in de knoop zit of schuldhulpverlening nog hebt, bent u van harte welkom bij Altaïr Begeleiding. Samen gaan we op zoek naar de gereedschappen waarover u zelf bezit en leren wij u deze verder te ontwikkelen om gelukkiger in het leven te staan. We proberen de oorzaak van het probleem te vinden en te beëindigen. 


Wilt u meer informatie over de begeleiding in Rotterdam van Altaïrbegeleiding? U kunt mailen naar info@test.pandavision.nl of het contactformulier invullen op deze website

Scroll naar boven